با افزایش چشمگیر متقاضیان جهت شرکت در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی و همچنین برگزاری سمینارها، همایشها و جشنواره های متعدد از سوی فعّالان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، نیاز به همراهی یک گروه متخصّص ماهر در زمینه های مختلف تبلیغات حجمی همچون غرفه سازی، ماکت سازی و دکورسازی بیش از پیش از سوی ایشان درک میشود.

همچنین با توجه به احساس نیاز کارفرمایان متعدّد به استفاده از تبلیغات نمونه محور در مراکز تجاری و سطح شهرها، نیاز به طراحی و ساخت تبلیغات حجمی ایستا، رو به افزایش است.

لذا شرکت نقش ماندگار ایرانیان که توانسته است رضایت مشتریان خود را با ارائه ی سبد کاملی از خدمات تبلیغی جلب نماید، با همکاری تیمهای مجرب و گروه های حرفه ای در این حوزه، می کوشد تا نیازهای تبلیغات حجمی کارفرمایان گرامی خود را نیز پاسخ شایسته دهد.

دیدگاه خود را ارسال کنید...