واژه ی برندینگ را تمامی فعّالان اقتصادی و اجتماعی شنیده اند اما به واقع فهم یک مفهوم کامل و صحیح از این واژه نیازمند دارا بودن تخصّص های گوناگون می باشد.

واژه ی برندینگ در اصطلاح فنّی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که به طراحی، ایجاد و جانمایی یک برند در بازاری خاص میپردازند.

از جمله ی این فعالیت ها می توان به تدوین سیاستهای تبلیغاتی، طرح ریزی عملیاتی سیاستهای تبلیغی ، اجرای مرحله به مرحله ی این طرح ها و در نهایت کنترل و بازخوردگیری های علمی آنها اشاره نمود.

 

برندینگ یک سبد از خدمات گوناگون می باشد که جهت اجرا به مهارتهای گوناگون نیز نیاز می باشد.

برندینگ به سبک نقش ماندگار:

فعالیتهای شرکت نقش ماندگار ایرانیان در حوزه های برندینگ به گونه ای بوده است که توانسته ایم کارفرمایانِ راضیِ خود را به مبلغّین خود بدل نمائیم.

ما با اذعان به این واقعیت که تمامی دانش ها را نمیتوانیم در جمع کوچک گروه های تولید محتوا و فنّی گردآوری کنیم، در هر پروژه ی برندینگ، به صورت تخصّصی از مشاوران متبحّری در زمینه های گوناگونی همچون مدیریت تبلیغات، جامعه شناسی تبلیغات، روانشناسی تبلیغات و سایر علوم مورد نیاز پروژه بهره مند می شویم تا بتوانیم با برترین کیفیت خدمترسان کارفرمایان گرامی مان باشیم.

دیدگاه خود را ارسال کنید...