این چیزی است که ما انجام می دهیم .

خدمات شرکت

تبلیغات تصویری بی شک یکی از برترین مدیومهای تبلیغی در سراسر جهان شناخته می شود.

چه آنکه این امر سبب گردیده است تا هر روزه خلاقیتها و روشهایی نوین در این حوزه شکل گرفته و در ابعاد گسترده مورد استفاده قرار بگیرند

تبلیغات تصویری خود دارای زیرحوزه هایی است که هر یک آنچنان گسترده اند که بعضاً می توان آنها را نیز به بخش های کاری گوناگونی تقسیم نمود؛ از جمله ی این زیرحوزه ها می توان به تبلیغات تصاویر متحرک، تبلیغات مبتنی بر طراحی های گرافیکی و تبلیغات تصاویر ثابت اشاره داشت که خود به چندین محصول و خدمت تقسیم می شوند.

با افزایش چشمگیر متقاضیان جهت شرکت در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی و همچنین برگزاری سمینارها، همایشها و جشنواره های متعدد از سوی فعّالان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، نیاز به همراهی یک گروه متخصّص ماهر در زمینه های مختلف تبلیغات حجمی همچون غرفه سازی، ماکت سازی و دکورسازی بیش از پیش از سوی ایشان درک میشود.

این مدیوم جدید به سرعت توانست با استفاده از ظرفیتهای محیطی در سرتاسر جهان، خود را به عنوان یکی از برترین مدیومهای تبلیغی به اثبات برساند.

حال پس از گذشت حدود هفت دهه از آن گسترش، امروزه تبلیغات محیطی بخشی جدایی ناپذیر و معمول در زندگی بشر گردیده است که این امر ضمن آنکه خلاقیت و تنوع در این حوزه را گسترش فراوان داده ، حساسیت عمومی آحاد مردم به عنوان مشتریان بالقوه را نیز از دست داده است.

تیزرسازی

بدون تردید سرعت یکی از بارزترین خصائص و ویژگی های حال حاضر دنیای مدرن می باشد.
سرعت تمامی جنبه های زندگی بشر را متحول کرده و باعث شده است تا در هر حوزه راهکارهای گوناگونی جهت حفظ منافع و کیفیت تولیدات و خدمات ارئه گردد.

در حوزه ی تبلیغات نیز تمامی فعّالان اقتصادی و اجتماعی به تجربه دریافته اند که مخاطبان و مشتریان بیش از هر مورد، به سرعت در دریافت اطلاعات بها میدهند؛ لذا تمامی آنها در سیاستهای تبلیغی خود استفاده از ظرفیت تبلیغات تصویری و صوتی کوتاه همچون کلیپ ها، تیزرها و ووله ها را در اولویت قرار داده اند.

بیشتر بخوانید

فیلمسازی

فیلمسازی که از اواخر قرن هجدهم میلادی آغاز و از اوایل قررن نوزدهم به عنوان یک صنعت توانست جایگاه ویژه ای برای خود در بین آحاد جوامع بیاید، در قرن حاضر به عنوان بخشی مهم از زندگی بشری نقش ایفا مینماید.

این نقش در اشکال گوناگونی همچون فیلمسازی داستانی، آموزشی، تبلیغی، خبری و مستند توانسته است به عنوان یکی از پررنگترین نقشها در میان ابزراهای گوناگون در دسترش بشر شناخته و مورد بهره برداری های متعدد واقع شود.

بیشتر بخوانید

مستندسازی

مستند عنوان حوزه ای از فعالیتهاست که به صور گوناگون از قبیل مستندهای تصویری، صوتی، مکتوب و غیره در جوامع عرضه می شوند.

مستندسازی اصطلاح رایجی است از ساخت فیلمهایی که در آنها بدون بهره گیری از بازیگران و اکتهای غیر واقع، به نمایش مناسب واقعی امور میپردازند.

در این دسته می توان مستندهای گزارشی، صنعتی، تبلیغی، پرتره و غیره را جای داد که هر یک از آنها جهت اجرا نیازمند گرد هم آمدن جمعی از متخصصین حوزه های گوناگون است.

بیشتر بخوانید