تبلیغات تصویری بی شک یکی از برترین مدیومهای تبلیغی در سراسر جهان شناخته می شود.

چه آنکه این امر سبب گردیده است تا هر روزه خلاقیتها و روشهایی نوین در این حوزه شکل گرفته و در ابعاد گسترده مورد استفاده قرار بگیرند.

 

تبلیغات تصویری خود دارای زیرحوزه هایی است که هر یک آنچنان گسترده اند که بعضاً می توان آنها را نیز به بخش های کاری گوناگونی تقسیم نمود؛ از جمله ی این زیرحوزه ها می توان به تبلیغات تصاویر متحرک، تبلیغات مبتنی بر طراحی های گرافیکی و تبلیغات تصاویر ثابت اشاره داشت که خود به چندین محصول و خدمت تقسیم می شوند.

چرا نقش ماندگار ایرانیان را برای تبلیغات محیطی خود انتخاب نمائیم؟

 

نقش ماندگار ایرانیان در سالهای پربار فعالیت، توانسته است پیشینه ای درخشان در حوزه ی تبلیغات تصویری از خود بر جای بگذارد و قریب به اتفاق مشتریان خود را به مشتریان ثابت و همراهی خود با ایشان را به همراهی همیشگی مبدل نماید.

همچنین فعالیت های گسترده ی این شرکت در حوزه های گوناگون تبلیغات تصویری از جمله مستندسازی های صنعتی، پرتره و آموزشی، ساخت تیزر و کلیپهای تبلیغی، عکاسی های صنعتی، پرتره و تجاری، طراحی لوگو ، آرم و ست اداری و تبلیغی و علاوه بر اینها پوشش و خدمات تصویری مرتبط با همایشها و سمینارهای عمومی و اختصاصی برگهای زرّینی از کاردانی و تخصّص شرکت در طراحی و اجرای این امور را نمایان میسازند.

ما همواره در طراحی و اجرای تبلیغات تصویری کوشیده ایم تا ضمن بهره مندی از پیشرفته ترین تکنولوژی های تصویری و همچنین همراه نمودن فعالان حرفه ای در هر یک از زمینه های خدمتی که موجب گردیده اند تا خدمات خود در این حوزه را با کیفیتی برتر و در پاره ای موارد بی رقیب ارائه نمائیم، در تمامی موارد و سفارشات، با تشکیل جلسات بحث و بررسی و نظرخواهی با مدیران و صاحبنظران در مجموعه ی کارفرمایان گرامی مان، کوشش غایی خود را در نیل به سوی هدفهای متصوره ی ایشان از تبلیغات و با نظر به سیاستهای تبلیغی کارفرما انجام داده ایم تا کارفرمایان و همراهان عزیزمان از انتخاب ما به عنوان مشاور و پیمانکار تبلیغی خود احساس رضایت و آرامش خاطر نمایند.

ما بر این باوریم که تنها با نزدیک نمودن نظرات کارفرمایان به زمینه های اجرایی تبلیغات است که می توان بهترین بهره گیری گیری از این حوزه ی مهم صنعت تبلیغات را انتظار داشت.

 

خدمات نقش ماندگار ایرانیان در حوزه ی تبلیغات تصویری:

  • مستندسازی
  • تیزرسازی
  • ساخت کلیپ
  • فیلم سازی
  • عکاسی
  • طراحی گرافیکی
  • پوشش تصویری همایش

دیدگاه خود را ارسال کنید...