گرافیک

ریشه های آسمان

جزئیات پروژه

ریشه های آسمان

تولید محتوا با محوریت نقش درخت و طبیعت در زندگی و روایات

کارفرما : شهرداری تهران

خدمات : طراحی گرافیک، تولید پادکست، چاپ و تکثیر لوج فشرده