شرکت نقش ماندگار ایرانیان

 در سال ۱۳۸۴ با هدف ایجاد اندیشه و حسی نو در تبلیغات ایران با شماره ۲۶۱۲۵۹ ثبت گردید. آرمان‌های شرکت نقش ماندگار ایرانیان نگاهی پست مدرن به تبلیغات در ایران است. ما بر این باوریم که تبلیغات سنتی پاسخگوی نیازهای تبلیغاتی نبوده نگاهی انتقادی به مقوله تبلیغات را اساس حرکت‌های خود می‌دانیم. شرکت نقش ماندگار ایرانیان در اندیشه آن است تا با بهره‌گیری از کار گروهی شیوه‌های نوین تبلیغات در ایران را برای رسیدن به این تحول مفهومی برای مشتریان خود نهادینه کند. امروزه تبلیغات در دنیا چون پروانه‌ای در حال پرواز است زیبا و موثر. این پروانه در ایران دوران پیله را طی می‌کند و تحول مفهومی نیز همین است تا کمک کرده از پیله به پروانه برسیم. برای پریدن باید، نشستن، راه رفتن، بالا رفتن و دویدن را یاد بگیریم، پریدن از پریدن آغاز نمی‌شود.

تبلیغات گوهر وجودی دموکراسی است.در هر دقیقه از هر روز کاری انتخابات برگزار می‌شود، انتخاباتی که در آن مشتریان نظر خود را بیان می‌کنند و تعیین می‌کنند که کدام تولید کننده و کدام کالا در آن روز حاکم است و کدام فردا حکمیت خواهد یافت.