در تیزرهای تبلیغاتی به مؤلفه‌هایی چون زیبایی شناسی، موسیقی، کلام ،تصویر، رنگ، صحنه پردازی و موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود.تیزرهای تبلیغاتی نباید خالی از اهداف فروش بوده و با توجه به جنبه‌های فرهنگی مخاطبان تهیه و پخش می‌شوند.همچنین در ساخت و پخش تیزرها باید به نکاتی چون نوع و تکنیک ،موقعیت و دوره عمر کالا، زمان، انتخاب رسانه ،میزان و زمان پخش و بسیاری موارد دیگر توجه داشت متاسفانه در کشور ما انتخاب رسانه تبلیغاتی و همینطور مواردی چون زمان و تعداد پخش آگهی بیشتر بر اساس یک رقابت ناآگاهانه است تا یک مدیریت عالمانه.