فیلم مستند با توجه به فشردگی زمانی خاصی که می‌تواند داشته باشد بازده نمایشی تولید کننده را افزایش می‌دهد مستندهای صنعتی می‌توانند در معرفی خارجی مجموعه در نمایشگاه‌ها، سمینارها، همایش‌ها و همچنین در معرفی داخلی مجموعه و ایجاد حس همدلی میان کارگران، کارمندان، مدیران، بازدید کنندگان معمولی، مصرف کنندگان، تولید کنندگان دیگر و رقبای داخلی و خارجی و به طور کلی هر مراجعه کننده‌ای که به نوعی با محصول ما در ارتباط است بسیار تاثیرگذار باشند.همچنین در مستندها می‌توان بازده تولید را در کارگران و کارمندان مجموعه ارتقا داد و نیز در جلسات مدیران به مواردی چون بررسی معایب خط تولید، اتلاف وقت در بخش‌های تولید ،رسیدن به بازه زمانی مناسب تولید، چگونگی تبلیغات، آمارگیری، روش‌های کمی و کیفی، طبقه‌بندی و مدیریت داده‌ها، نتایج حاصله تعیین هدف، ارائه راهکارها و پیشنهادها و بسیاری از موارد دیگر پرداخت.دنبال کردن چند هدف به طور همزمان از ویژگی‌های منحصر به فرد فیلم‌های مستند است .تبلیغ گاه در فیلم‌های مستند زیرکانه و به صورت غیر مستقیم مطرح می‌شود که برای مخاطب جذابیت و قبول بیشتری در پی دارد.